Boekingsinformatie

Vooraf

Brazilië Op Maat stelt reizen samen, rekening houdend met de specifieke en vaak individuele wensen van de reiziger. Een reis van Brazilië Op Maat bestaat in de regel uit:

  • één of meerdere (inter)nationale vliegtickets, en
  • een landarrangement in Brazilië in de vorm van een programma, bestaande uit vervoer over land, verblijfsaccommodatie, excursies en andere toeristische diensten.

De diensten van Brazilië Op Maat

De dienstverlening van Brazilië Op Maat bestaat uit:

Het adviseren over de reismogelijkheden
Brazilië Op Maat informeert en adviseert de reiziger over de te maken keuzes qua reisperiode, te bezoeken gebieden en steden, verblijfsaccommodaties, excursies, transfers, enzovoorts.

Het samenstellen van een passende reis
Brazilië Op Maat stelt in overleg met de reiziger de reis samen, waarbij de exacte keuzes in kaart worden gebracht voor wat betreft de vliegtickets (namen van vliegmaatschappijen, vluchtnummers, vertrek- en aankomsttijden, bagagevoorwaarden), het landarrangement (te bezoeken plaatsen, namen en adressen van verblijfsaccommodaties, excursies, vervoersdiensten, e.d.) en de reissom.

Het uitvoeren van het landarrangement
Omdat elke reis uniek is (maatwerk), maakt Brazilië Op Maat voor het landarrangement pas de boekingen in Brazilië, nadat de reiziger het reisprogramma heeft goedgekeurd.

Het boeken van de vliegtickets
Voor het boeken van de vliegtickets blijft de reiziger zelf verantwoordelijk. Maar omdat de vliegtickets en het landarrangement nauw moeten aansluiten, biedt Brazilië Op Maat - als gratis service - aan om de vliegtickets rechtstreeks op naam en voor rekening van de reiziger te boeken bij de vliegmaatschappij of bij een boekingsbureau voor vliegtickets.

Het leveren van aanvullende diensten
Indien gewenst levert Brazilië Op Maat aanvullende diensten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het regelen van het vervoer naar en van de luchthaven.

De werkwijze van Brazilië Op Maat

Brazilië Op Maat werkt vanuit de wensen van de reiziger. De voorbereiding en het samenstellen van de reis gebeurt in nauw overleg met de reiziger. Daartoe wordt een vijftal stappen doorlopen.

Stap 1: Oriëntatie en globale schets van de reis

Het ontwerpen van de reis begint met een oriënterend gesprek, waarin de belangstelling van de reiziger in kaart wordt gebracht. Daarin komen zaken aan de orde als reisdata, reisduur, te bezoeken gebieden, mogelijke thema’s, wijze van vervoer, soort excursies, type accommodaties en beschikbaar budget.

Op basis van het oriënterend gesprek stelt Brazilië Op Maat een globale schets van de reis op en wordt een indicatie gegeven van de totale reissom. De globale schets en de prijsindicatie worden met de reiziger besproken en zo nodig aangepast.

Stap 2: Uitgewerkt aanbod

Nadat de reiziger heeft ingestemd met de globale schets en prijsindicatie legt Brazilië Op Maat een uitgewerkt aanbod met offerte aan de reiziger voor. In het aanbod zijn de keuzes in kaart gebracht, zoals vliegtrajecten, te bezoeken regio’s, beschrijving van de  verblijfsaccommodaties, inbegrepen excursies en dergelijke.

Het aanbod en de offerte worden met de reiziger besproken. Wanneer gewenst kan het aanbod en de offerte nog worden aangepast.

Stap 3: Boeking en betaling

Nadat de reiziger akkoord is gegaan met het aanbod en de offerte, maakt Brazilië Op Maat de reserveringen voor het landarrangement en ontvangt de reiziger de factuur met (het aan te betalen deel van) de reissom voor het landarrangement. Voor het boeken van de vliegtickets blijft de reiziger zelf verantwoordelijk. Maar omdat de vliegtickets en het landarrangement nauw op elkaar moeten aansluiten, biedt Brazilië Op Maat - als gratis service - aan om de vliegtickets rechtstreeks op naam en voor rekening van de reiziger te boeken bij een boekingsbureau voor vliegtickets. Als een vlucht of programmaonderdeel onverhoopt niet meer beschikbaar is, legt Brazilië Op Maat één of meerdere alternatieven aan de reiziger voor.

Stap 4: Reisinformatie

Na boeking en betaling ontvangt de reiziger van Brazilië Op Maat de gedetailleerde reisinformatie, zoals de vluchtgegevens, de bagagevoorwaarden, de verblijfsaccommodaties, de excursies en dergelijke. Tevens geeft Brazilië Op Maat informatie voor de praktische voorbereiding van de reis, zoals reisdocumenten, vaccinaties, veiligheidsaanwijzingen en tips.

Informatie over de reis

De reisinformatie zoals bedoeld in Stap 4 bestaat uit:
* de informatie over de vliegtickets, zoals:
   - de namen van de vliegmaatschappijen;
   - de vluchtnummers;
   - de vertrek- en aankomsttijden;
   - e bagagevoorwaarden;
* de informatie over het landarrangement, bestaande uit:
   - een reisbeschrijving van dag tot dag;
   - en beschrijving van de te bezoeken plaatsen;
   - een beschrijving van de inbegrepen excursies;
   - suggesties voor uitstapjes op eigen gelegenheid;
   - namen en adressen van de verblijfsaccommodaties;
   - de inbegrepen vervoersdiensten;

Garantieregeling

Brazilië Op Maat is aangesloten bij de Stichting Take Over (STO). Mocht Brazilië Op Maat voor het einde van de reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan, dan zorgt STO voor de juiste afhandeling met de reiziger

Indien de reis nog niet is aangevangen, ontvangt de reiziger de betaalde reissom terug. Wanneer de reis reeds is aangevangen, zorgt STO ervoor dat de reiziger ófwel het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt, ófwel dat de reiziger zijn reis af kan maken dan wel naar huis kan terug keren.

Zie www.sto-reisgarantie.nl

Betalingen

Om bovengenoemde garantieregeling te kunnen realiseren betaalt de reiziger de reissom niet aan Brazilië Op Maat maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Nadat de reiziger van Brazilië Op Maat een factuur heeft ontvangen, ontvangt hij van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De reiziger wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow, alwaar hij de betaling kan verrichten.

Wanneer Brazilië Op Maat voor het einde van de reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat, wordt de reissom 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Brazilië Op Maat. Ingeval van surseance van betaling of faillissement van Brazilië Op Maat wordt de reissom overgemaakt aan de Stichting Take Over (STO), die zorgt voor de juiste afwikkeling van de reisgarantie.

Overeenkomst en voorwaarden

Brazilië Op Maat hanteert een algemene reisvoorwaarden. Deze zijn hierna opgenomen.

Belangrijk om te weten

Hieronder is een aantal tips opgenomen voor een goed verlopen vakantie.

Verzekeringen

Brazilië Op Maat stelt het hebben van een reis-, annulerings- en ziektekostenverzekering als voorwaarde. Dit is ook in het belang van de reiziger. Een annuleringsverzekering biedt bijv. uitkomst bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als vakantiedagen worden gemist door ziekte tijdens de reis. Bovendien biedt een reisverzekering aanvullende dekking als de ziektekostenverzekering in het land van bestemming onvoldoende dekking geeft. Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering nodig zijn. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl) bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Bewaar kopieën

Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal opmaken.

Creditcard en bankpas

Op veel plaatsen in Brazilië landen is bij creditcardbetalingen de pincode nodig. Stel zonodig de bankpas in voor pinnen buiten Europa.

Douane

Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen) mogen niet worden ingevoerd. Check voor de reis de regels op de website van de Belastingdienst/Douane of installeer de douane-app op de smartphone.

Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven € 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de Douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen.

(Hand)bagage

Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd en ook voor handbagage gelden specifieke richtlijnen.

Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid

Uiterlijk bij het boeken van een reis geeft Brazilië Op Maat algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Daarbij wordt uitgegaan van de Nederlandse nationaliteit van de reizigers. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit wordt de reiziger aangeraden om zélf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met zijn ambassade of die van het bestemmings- en/of transitland. Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken. Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. De reiziger is zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is.

Excursies

Excursies of andere diensten die Brazilië Op Maat in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis vallen onder zijn aansprakelijkheid. Maar voor een bijgeboekte excursie of andere dienst op de bestemming -al dan niet via de reisleiding-, aanvaardt Brazilië Op Maat geen aansprakelijkheid.

Wifi

In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is. De reiziger dient zich te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. Werking en snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.

Vertrektijd terugreis

Aangeraden wordt om uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na te gaan of dit tijdstip nog klopt. De vliegtickets en/of reisbescheiden geven daartoe doorgaans aanwijzingen. Worden die aanwijzingen niet juist opgevolgd, dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger komen.

Vervoersvoorwaarden

Naast de reisvoorwaarden van Brazilië Op Maat zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of autoverhuurbedrijf. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen.

Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten

De reiziger dient vóór reservering Brazilië Op Maat hierover te informeren. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, stelt Brazilië Op Maat de reiziger daarvan in kennis gesteld.

Seksueel misbruik van kinderen

Seksueel misbruik van kinderen is niet alleen strafbaar in Brazilië maar ook in Nederland, ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan.